Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Zkrácené studium (jednoleté pomaturitní) pro absolventy středních škol s maturitou

Jednoleté pomaturitní studium
Studijní obor:
63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání
Typ studia:
denní studium zakončené maturitní zkouškou
Zaměření:
právní management
cestovní ruch
řízení firem
kapitálový trh a bankovnictví
Školné:
1700,-- Kč/měsíc (10 měsíců)  Při platbě předem nyní AKCE -5%

Možnosti přijetí na naši školu: informace v kategorii PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Profil absolventa v zaměření:

ŘÍZENÍ FIREM, kde je absolvent schopen v praxi vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám a k zakládání firem.

CESTOVNÍ RUCH - student se dobře orientuje na trhu služeb,má znalosti o působení vnějších vlivů na rozvoj cestovního ruchu a ovládá veškeré zákony spojené s činnostmi v dané oblasti.

KAPITÁLOVÝ TRH A BANKOVNICTVÍ - absolvent je schopen zpracovávat ekonomické rozbory, analyzovat vývoj finančního trhu, podílí se na podkladech na finanční plány, ekonomiku a management bank a dalších firem. Dále je vybaven vědomostmi o burzovním systému.

Vyučovací předměty:

Odborné předměty:

management, marketing, účetnictví, ekonomika, právo, technika administrativy, reklama, geografie, práce průvodce, služby v cestovním ruchu, bankovnictví a kapitálový trh…

Všeobecně vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, zeměpis, základy přírodních věd, tělesná výchova, …

Rozšířená výuka cizích jazyků

V rámci předmětu cestovní ruch možnost získat Osvědčení pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu.

 
← zpět