Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Dvouleté denní nástavbové studium

Dvouleté denní nástavbové studium
Studijní obor:
64-41-L / 51 Podnikání
Typ studia:
denní, zakončené maturitní zkouškou

Určeno pro absolventy 3letých učebních oborů a studijního oboru 63-46-3 Obchodní škola.

Zaměření:
právní management
řízení firem
cestovní ruch
Školné:
1700,-- Kč/měsíc (12 měsíců)

Možnosti přijetí na naši školu: informace v kategorii PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Profil absolventa v zaměření:

ŘÍZENÍ FIREM, kde je absolvent schopen v praxi vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám a k zakládání firem.

CESTOVNÍ RUCH - student se dobře orientuje na trhu služeb,má znalosti o působení vnějších vlivů na rozvoj cestovního ruchu a ovládá veškeré zákony spojené s činnostmi v dané oblasti.

Vyučovací předměty:

Odborné předměty:

management, marketing, účetnictví, ekonomika, právo, výpočetní technika, technika administrativy, reklama, geografie, práce průvodce, služby v cestovním ruchu, …

Všeobecně vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura, anglický nebo německý jazyk, matematika, občanská nauka, tělesná výchova …

Rozšířená výuka cizích jazyků

s možností získání mezinárodně uznávaného certifikátu TELC (The European Language Certificates)

V rámci předmětu management možnost získání certifikátu o absolvování distančního kurzu „Management“ ve spolupráci s Univerzitou J.A.Komenského.

V rámci předmětu cestovní ruch možnost získat Osvědčení pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu.

 
← zpět