Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Tříleté dálkové nástavbové studium

Tříleté dálkové nástavbové studium
Studijní obor:
64-41-L / 51 Podnikání

Určeno pro absolventy 3letých učebních oborů a studijního oboru 63-46-3 Obchodní škola. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Typ studia:
dálkové
Zaměření:

právní management
řízení firem

Školné:
1400,-- Kč/měsíc (12 měsíců)

Možnosti přijetí na naši školu: informace v kategorii PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Profil absolventa v zaměření:

ŘÍZENÍ FIREM, kde je absolvent schopen v praxi vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám a k zakládání firem.

Vyučovací předměty:

Odborné předměty:

management, marketing, účetnictví, podniková ekonomika, právo, výpočetní technika, technika administrativy, rétorika, společenská výchova, reklama, …

Všeobecně vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura, anglický nebo německý jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, zeměpis, základy ekologie, základy přírodních věd,…

Výuka probíhá:

1x týdně ve středu od 14.30 - 19.00 hodin
1x měsíčně v sobotu od 7.30 - 14.00 hodin

 
← zpět