Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Čtyřleté denní studium

Čtyřleté denní studium
Studijní obor:
63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání
Typ studia:
denní studium zakončené maturitní zkouškou
Zaměření:
právní management
cestovní ruch
řízení firem
Školné:
1400,-- Kč/měsíc (12 měsíců)

Možnosti přijetí na naši školu: informace v kategorii  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Profil absolventa v zaměření:

ŘÍZENÍ FIREM, kde je absolvent schopen v praxi vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám a k zakládání firem.

CESTOVNÍ RUCH - student se dobře orientuje na trhu služeb,má znalosti o působení vnějších vlivů na rozvoj cestovního ruchu a ovládá veškeré zákony spojené s činnostmi v dané oblasti.

Vyučovací předměty:

Odborné předměty:

management, marketing, účetnictví, podniková ekonomika, právo, výpočetní technika, technika administrativy, rétorika, společenská výchova, reklama, geografie, práce průvodce, služby v cestovním ruchu, …

Všeobecně vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, zeměpis, základy ekologie, základy přírodních věd, tělesná výchova, …

Rozšířená výuka cizích jazyků

s možností získání mezinárodně uznávaného certifikátu TELC (The European Language Certificates)

V rámci předmětu management možnost získání certifikátu o absolvování distančního kurzu „Management“ ve spolupráci s Univerzitou J.A.Komenského.

V rámci předmětu cestovní ruch možnost získat Osvědčení pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu.

 
← zpět