Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Jazykové certifikáty

V průběhu roku mohou studenti získat mezinárodně platný certifikát TELC z anglického nebo německého jazyka nebo mohou vykonat státní jazykovou zkoušku z příslušných jazyků.Evropské jazykové certifikáty TELC (The European Language Certificates) jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a organizovány společností WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – „Testovací systémy dalšího vzdělávání“. Organizace WBT je členem ALTE (Association of Language Testers in Europe – „Asociace evropských jazykových zkoušejících“) a provádí zkoušky v celé Evropě.

Evropské jazykové certifikáty TELC tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Zkoušky z cizích jazyků jsou prováděny, organizovány a hodnoceny v celé Evropě na základě centrálně stanovených a veřejně přístupných kritérií, podle jednotných pravidel a identických směrnic. Centrálně organizované školení zkušebních komisařů závazné pro všechny partnery zaručuje maximální objektivitu hodnocení.

Odborné certifikáty

Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou AHOL v Ostravě studenti cestovního ruchu absolvují průvodcovský kurz, který je zakončen zkouškou uznávanou MŠMT ČR. Získanou kvalifikaci prokáže absolvent Osvědčením s celostátní platností.

Škola dále spolupracuje s JUNIOR ACHIEVEMENT (www.jacr.cz).

Posláním organizace je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.
Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla již v roce 1919 v USA. Činnost Junior Achievement je rozšířena ve 115 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojuje 7 miliónů dětí a mladých lidí mezi 6 a 22 roky.

Česká pobočka Junior Achievement byla založena roku 1992 díky panu Tomáši Baťovi. V současné době se kurzů Junior Achievement, jež probíhají jako součást výuky přímo ve školách, účastní ročně zhruba 15 000 studentů z celé České republiky. Od roku 1992 prošlo kurzy JA ČR již více než 190 000 dětí.

Základem vzdělávacího systému Junior Achievement je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají partnerství se subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a zkušenostmi z reálného světa byznysu.

 
← zpět