Ze života školy

 V rámci GDPR nezveřejňujeme žádné fotky. Chráníme tak naše žáky.

Všechny Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná 16. ledna 2020 od 18.00 do 20.00 hodin. Nejprve se sejdeme v jedné učebně, kde si povíme informace o škole, studijních oborech a představí se Vám náš učitelský sbor. Po té si prohlídnete budovu školy. Už teď se na Vás těšíme!

Všechny Vás zveme na tradiční slavnostní maturitní ples školy, který se uskuteční 6. 12. 2019 v Masarykově divadle v Jičíně. Lístky si můžete koupit u našich studentů nebo přímo v divadle. Těšíme se, že uvidíme stávající i minulé studenty, jejich rodiče a další přátelé.

Naši žáci si připomněli 30leté výročí Sametové revoluce. V rámci vzpomínání jsme navštívili výstavu v Regionálním muzeu v Jičíně zaměřující se na východní Čechy a Jičín. Vedle písemných informací nechyběla na výstavě celá řada dobových snímků zachycujících manifestace na tehdejším Gottwaldově náměstí, generální stávku 17. 11. i pozdější setkání ve...

V letošním školním roce Česká školní inspekce na naší škole zjišťovala výsledky vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti. Testovali se žáci 3. ročníku. Test vychází z požadavků relevantních k rámcovým vzdělávacím programům pro střední školy a byle zaměřen na některé dílčí aspekt sociální gramotnosti - např. orientace v právních souvislostech...

Od 11. do 15. listopadu 2019 probíhal celorepublikový týden vzdělávání, který organizovaly úřady práce ve spolupráci s krajskými úřady. Během tohoto dne se porádaly workshopy, přednášky, prožitkové semináře a ukázkové hodiny. I my jse se připojili do tohoto týdně hned dvěma způsoby. Naši vyučující sami přednášeli 13. 11. 2019 na téma: Rizika...

Rok je opět pryč a naši maturanti uspořádali první z několika maturitních slavností - stužkovací večírek. Jako symbol rozloučení s dětstvím a nástupu dospělosti zvolili téma večírku - pohádkové a filmové postavy. Tentokrát se můžete přesvědčit o vynalézavosti studentů a jejich učitelů.

V pátek 20. 9. 2019 se na naší škole uskutečnilo taktické cvičení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Jičíně. Jednalo se o evaukaci školy a následnou záchranu studentů a pedagogů pomocí hasičského žebříku. Po akci hasiči v předvedli techniku a prostředky používané při jakémkoliv zásahu hasičů. Dále si žáci připomněli zásady správného...

Festival Jičín - město pohádky se pravidelně koná druhý týden v září, kdy se do města sjíždějí tisíce návštěvníků.

Veletrh práce

12.09.2019

Naše škola se, jako každý rok, účastnila Veletrhu práce pořádaným agenturou M.P. Agency v Jičíně. Tentokráte byl uspořádán 5. 9. 2019 v nově otevřeném hotelu EA Hotel TAMMEL. Ocenili jsme profesionální přístup organizace včetně zajištění doprovodného programu.