Ze života školy

 V rámci GDPR nezveřejňujeme žádné fotky. Chráníme tak naše žáky.

Od 11. do 15. listopadu 2019 probíhal celorepublikový týden vzdělávání, který organizovaly úřady práce ve spolupráci s krajskými úřady. Během tohoto dne se porádaly workshopy, přednášky, prožitkové semináře a ukázkové hodiny. I my jse se připojili do tohoto týdně hned dvěma způsoby. Naši vyučující sami přednášeli 13. 11. 2019 na téma: Rizika...

Rok je opět pryč a naši maturanti uspořádali první z několika maturitních slavností - stužkovací večírek. Jako symbol rozloučení s dětstvím a nástupu dospělosti zvolili téma večírku - pohádkové a filmové postavy. Tentokrát se můžete přesvědčit o vynalézavosti studentů a jejich učitelů.

V pátek 20. 9. 2019 se na naší škole uskutečnilo taktické cvičení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Jičíně. Jednalo se o evaukaci školy a následnou záchranu studentů a pedagogů pomocí hasičského žebříku. Po akci hasiči v předvedli techniku a prostředky používané při jakémkoliv zásahu hasičů. Dále si žáci připomněli zásady správného...

Festival Jičín - město pohádky se pravidelně koná druhý týden v září, kdy se do města sjíždějí tisíce návštěvníků.

Veletrh práce

12.09.2019

Naše škola se, jako každý rok, účastnila Veletrhu práce pořádaným agenturou M.P. Agency v Jičíně. Tentokráte byl uspořádán 5. 9. 2019 v nově otevřeném hotelu EA Hotel TAMMEL. Ocenili jsme profesionální přístup organizace včetně zajištění doprovodného programu.

Prázdniny jsou u konce a je čas si znovu připomenout školní rok. Začátek školního roku pro denní studium je 2. 9. 2019 v 8.00 hodin. Budete seznámeni se Školním řádem, klasifikačním portálem skolaonline.cz a vnitřním provozem školy.

Během hlavních prázdnin vyučující nabízejí konzultace v těchto termínech: