Dopravní výchova pro 4. ročníky

Rozsah výuky : 10 hodin

Organizace kurzu: 2 vyučovací dny

Místo konání: dětské dopravní hřiště (DDH) a učebna při Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s.r.o. v Jičíně, Na Tobolce 389, 506 01 Jičín

Vyučující: Mgr. Ladislav Spousta, Mgr. Kateřina Jandová

Cíl kurzu

  •   upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty
  •   výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku atd.)
  •   povinné vybavení jízdního kola

Obsah kurzu

  •   dopravní výchova je v souladu s Tematickým plánem dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol, který je uveřejněn na internetové adrese www.ibesip.cz
  •   Na závěr kurzu bude provedeno teoretické i praktické přezkoušení s možností získání "průkazu cyklisty". Praktická výuka na DDH probíhá zásadně za použití cyklistických přileb

Upozornění

  •   Žáci si přinesou vlastní přilbu, pokud nemají, bude jim zapůjčena, ale z hygienických důvodů si pod přilbu přinesou svůj čistý kapesník, ubrousek nebo čepici.
  •   Dopravu na výuku si školy zajišťují a hradí samy.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín

Tel: 493 535 618, email: kancelar@sposka.cz, sposka@centrum.cz