Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

eTwinning

eTwinning

Naše škola se počátkem března zapojila do mezinárodního projektu eTwinning s názvem „PENPALS“.  Studenti prvního, druhého ročníku a i někteří studenti z jiných ročníků spolupracují se studenty z Francie. Vzájemně si píší a vyměňují zajímavé informace a poznatky o svých zemích.

eTwinning znamená dvojčata, mohou být však troj-, čtyř-, vícerčata. V tomto projektu jde o virtuální partnerství dvou či více škol v rámci Evropské unie. Školy se spolu dohodnou na oblasti a tématu projektu. Pak tvoří své projekty pomocí virtuálního portálu, jehož podporu zajišťuje centrála v Bruselu a v Praze. eTwinning je využíván v rámci všech předmětů, které se na školách vyučují. Podmínkou je hovořit jazykem cizí země, v našem případě anglicky. Studentům umožňuje si procvičit, ověřit a prohloubit nejen jazykové dovednosti, ale umožní i prohloubit znalost základních ICT nástrojů. Učitel spolupracuje a směruje žáky při tvorbě projektu. Vzniká další partnerství mezi učitelem a žáky, kdy se tito učí navzájem.  eTwinning nabízí to, co je dnešním dětem tak blízké: propojení počítačové techniky s výukou.

Mgr. Helena Háková18.5. 2014 - Spolupráce mezi našimi a zahraničními studenty

Pravidelně každý pátek studenti absolvují hodinu v počítačové učebně, kde tvoří materiály ke každodenním tématům o životě v naší zemi,  zjišťují nové informace o životním stylu ve Francii a komunikují se studenty z Francie. Naši studenti se dozvídají řadu cenných informací o Francii. Můžete se podívat na malou ukázku prací, které studenti společně vytvořili.

Česká rodina
Francouzská rodina
Naše odpovědi

 
← zpět