Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Jednoletý jazykový kurz s denní výukou

Jednoletý jazykový kurz s denní výukou
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Obsah kurzu:

Studium cizího jazyka podle kvalitních našich i zahraničních učebnic. Obsahem studia je jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností.

Komu je určen:

Kurz je určen pro absolventy úplného středního vzdělání s maturitou. (Studium je zvlášť vhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a hodlají se o přijetí ucházet i v příštím roce. Během jednoletého pomaturitního studia získají takové jazykové dovednosti, které jim usnadní vysokoškolské studium a mimořádně zlepší vyhlídky na lepší uplatnění na trhu práce.

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují studium v jednoleté jazykové škole, ale i ostatní zájemci (např. maturanti z dřívějších let). Studenti, kteří maturovali v roce, ve kterém zahajují studium v jednoletém jazykovém kurzu mají statut studenta. stát za ně hradí zdravotní pojištění a rodiče pobírají rodinné přídavky (kurz zařazen ve vyhlášce MŠMT č. 322/2005 Sb.). Ostatní studenti tyto výhody nemají.

Rozsah kurzu

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně 5 dní v týdnu. Během tohoto jednoletého jazykového kurzu mají žáci prázdniny ve dnech vyhlášených MŠMT ČR.

Termín zahájení

Září příslušného školního roku. Kurz bude zahájen s minimálním počtem 11.

Přihlášky

Přihlášku si můžete stáhnout zde: ve Wordu k vyplnění nebo v PDF
Termín podání přihlášek: kdykoliv do zahájení kurzu.
Při odevzdání přihlášky je nutné vykonat rozřaďovací test a podepsat smlouvu o hrazení školného.

Školné

18.000,- Kč, které je možno uhradit ve 4 splátkách během školního roku.  Při platbě předem nyní AKCE -5%

Způsob ukončení

Všichni studenti získají osvědčení a ti nejlepší se mohou přihlásit k mezinárodní zkoušce a získat eurocertifikát TELC.

 

 

 
← zpět