Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Maturitní zkouška na Soukromé střední podnikatelské škole – ALTMAN, s.r.o.

Od školního roku 2010/2011 se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Veškeré dostupné informace najdete na www.novamaturita.cz.

Maturitní otázky a seznam doporučené literatury platné od 1.9.2017

Maturitní předmět Soubor ke stažení
Seznam literatury  
   
Seznam literatury - vzor k vyplnění
   
Cestovní ruch, Geografie CR
   
Ekonomika,  účetnictví
   
Právo
   
Výpočetní technika
   
Praktická zkouška
   
Management služeb CR, Marketing služeb CR
   
Právo v podnikání
   
Management, Marketing
   
Bankovnictví a KPT
   
Anglický jazyk
   
Ruský jazyk
   
Německý jazyk
 
← zpět