Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Nejčastější dotazy uchazečů o studium na naší škole

Jaké učebnice a sešity si studenti mají koupit?

Učebnice objednává škola hromadně (např. sety pro cizí jazyk, účetnictví, právo, český jazyk,...) a žáci si je poté odkupují. Část učebnic je zapůjčována. Žáci si pořizují zápisky do jimi zvolených a zakoupených sešitů.

Jaké jsou možnosti ubytování?

Naše škola nemá internát, dojíždějící žáci bydlí na privátu. Škola je nápomocná při hledání vhodného ubytování.

Má Vaše škola vlastní tělocvičnu?

Ne, žáci využívají tělocvičnu jiné střední školy a ostatní sportoviště města Jičína (např. bazén, posilovnu, zimní stadion).

Je možné žáka uvolnit z tělesné výchovy?

Ano, ale musíte doložit lékařské potvrzení vždy na každé pololetí školního roku.

Kde se mohou studenti Vaší školy stravovat?

Naše škola nemá vlastní školní jídelnu, ale máme uzavřené smlouvy s několika dalšími jídelnami v Jičíně. Žáci mají možnost zvolit si tu jídelnu, která jim bude vyhovovat.

Jaké jsou možnosti uplatnění absolventa Vaší školy?

Absolvent naší školy může pracovat v ekonomických a obchodních úsecích jako referent, po zapracování jako účetní, fakturant, po nezbytné praxi, studiu a složení zkoušek jako daňový poradce apod. V oblasti cestovního ruchu a turismu jako pracovník cestovní kanceláře, delegát apod. V oblasti bankovnictví má znalosti o subjektech bankovního a kapitálového trhu. Ovládá problematiku bank, legislativu, úvěrové podmínky bank, veškeré platební instrumenty. Znalosti využívá v praxi jako zprostředkovatel a manager finančních toků mezi firmami a bankovními institucemi, ve firmách se zahraničním obchodem a v neposlední řadě v bankách.
Je samozřejmostí, že absolventi naší školy se hlásí ke studiu na vysoké škole, vyšší odborné nebo jazykové škole.

Mají studenti odbornou praxi?

V každém ročníku mají žáci týden praxe. Firmu, u které chtějí vykonávat praxi, si žák vybírá a zajišťuje sám. V zaměření cestovní ruch mají studenti praxi společnou a zkoušejí si v praxi to, co se v průběhu roku naučili (např. organizují si výlet, kde fungují jako průvodci, ...).

 
← zpět