Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

„Občanské sdružení vzděláním pro bezpečný život“

Občanské sdružení vzděláním pro bezpečný život

Charakteristika sdružení:

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, vzniklým podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších doplňků. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Základní cíle sdružení:

  1. Přispívat ke vzdělání a výchově všech věkových slupin obyvatelstva na úseku bezpečnosti silničního provozu.
  2. Spolupodílet se na tvorbě a realizaci opatření v návaznosti na vývoji celkové dopravně bezpečnostní situaci v Jičíně a jeho okolí.
  3. Vzdělávat,  vychovávat a podporovat mladou generaci ke zdravému způsobu života, a to  formou organizováním společensko-kulturních a vzdělávacích aktivit.
 
← zpět