Organizace školního roku

Školní rok 2019 - 2020

Září

 • 1. 9. 2019 začátek školního roku
 • 2. 9. 2019 - 6. 9. 2019 - písemná společná část maturitních zkoušek (rozpis dle MŠMT)
 • 4. 9. 2019 - zahájení výuky dálkového studia
 • 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019 - Festival Jičín - město pohádky
 • 13. 9. 2019 - opravná maturitní zkouška

Říjen

 • podzimní prázdniny
 • pedagogická rada
 • setkání s rodiči

Listopad

 • den otevřených dveří

Prosinec

 • maturitní ples
 • vánoční prázdniny

Leden

 • zkouškové období

 • pedagogická rada

 • vydání výpisů (vysvědčení)

Únor

 • pololetní prázdniny

Březen

 • jarní prázdniny
 • odevzdání seznamu četby k maturitě

Duben

 • velikonoční prázdniny
 • odevzdání maturitních prací
 • setkání s rodiči

Květen

Červen

 • maturitní zkoušky
 • zkouškové období
 • odevzdání indexů
 • pedagogická rada
 • vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • konzultační dny

Srpen

 • konzultační dny
 • komisionální zkoušky - reparáty

Hlavní prázdniny  od 1. července 2019 do 31. srpna 2020