Organizace školního roku

Školní rok 2019 - 2020

Září

 • 1. 9. 2019 - začátek školního roku
 • 2. 9. 2019 - 4. 9. 2019 - písemná společná část maturitních zkoušek (rozpis dle MŠMT)
 • 4. 9. 2019 - zahájení výuky dálkového studia ve 14.30 hodin dle rozvrhu hodin
 • 5. 9. 2019 - Veletrh práce Jičín
 • 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019 - Festival Jičín - město pohádky (praxe)
 • 13. 9. 2019 -  ústní opravná maturitní zkouška od 8:00 hodin
 • 20. 9. 2019 - námětové hasičské cvičení

Říjen

 • 7. 10. 2019 - divadelní představení Lakomec (Kulturní dům Jičín)
 • 18. 10 - 19. 10. 2019 - prezentace školy (Kulturní dům Jičín)
 • 18. 10. 2019 - stužkovací večírek maturantů
 • 29. 10 - 30. 10 2019 - podzimní prázdniny

Listopad

 • 5. 11. 2019 - prezentace školy v Semilech
 • 7. 11. 2019 - prezentace školy v Mladé Boleslavi
 • 11. 11. 2019 - přednáška v rámci TVD - Zpracování podnikatelského záměru
 • 12. 11. 2019 - pedagogická rada

 • 12. 11. 2019 - setkání s rodiči
 • 13. 11. 2019 - TVD - přednáška pro veřejnost - Rizika podnikatele
 • 15. 11. 2019 - testování žáků 3. ročníků - Sociální gramotnost
 • 21. 11. 2019 - 22. 11. 2019 - Výstava Listopad 89 v RgM Jičín
 • 28. 11. 2019 od 18.00 do 20.00 hodin - den otevřených dveří
 • 30. 11. 2019 - odevzdání přihlášky k maturitě (maturitní ročníky)

Prosinec

 • 6. 12. 2019 - maturitní ples školy
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny

Leden

 • 6. 1. 2020 - 17. 1. 2020 zkouškové období pro denní studium

 • 6. 1. 2020 - 21. 1. 2020 zkouškové období pro dálkové studium
 • 20. 1. 2020 - odevzdání studijních průkazů denního studia
 • 22. 1. 2020 - odevzdání studijních průkazů dálkového studia
 • 24. 1. 2020 - přednáška Policie ČR - Tvoje cesta "onlinem"
 • 27. 1. 2020 - pedagogická rada

 • 30. 1. 2020 - vydání výpisů (vysvědčení) za 1. pololetí
 • 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

Únor

 • 3. 2. - 7. 2. 2020 - jarní prázdniny

Březen

 • 1. 3. 2020 - odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 31. 3. 2020 - odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky)

Duben

 • 1. 4. 2020 - do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročníky mimo pomaturitní studium)
 • 7. 4. 2020 - pedagogická rada
 • 7. 4. 2020 - setkání s rodiči
 • 8. 4. 2020 - MZ - český jazyk - písemná práce
 • 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020 velikonoční prázdniny
 • 14. 4. 2020 - první řádný termín přijímacího řízení pro čtyřleté studium a nástavbu (pro přihlášky podané do 1. 3. 2020)
 • 15. 4. 2020 - druhý řádný termín přijímacího řízení pro čtyřleté studium a nástavbu (pro přihlášky podané do 1. 3. 2020)
 • 22. 4. 2020 - 29. 4. 2020 zkouškové období maturantů  (mimo pomaturitní st.)
 • 30. 4. 2020 - odevzdání studijních průkazů maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 30. 4. 2020 - MZ - AJ, NJ, RJ - písemná práce

Květen

 • 4. 5. 2020 - MZ MAT, AJ - didaktický test
 • 5. 5. 2020 - MZ ČJ, NJ, RJ - didaktický test
 • 6. 5. 2020 do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (pomaturitní studium)
 • 21. 5. 2020 - 24. 6. 2020 - zkouškové období pro dálkové studium
 • 22. 5. 2020 - 28. 5. 2020 - zkouškové období pro pomaturitní studium
 • 28. 5. 2020 - odevzdání studijních průkazů žáků pomaturitního studia
 • 28. 5. 2020 - 29. 5. 2020 - obbajoba praktické části maturitní zkoušky
 • 29. 5. 2020 - pedagogická rada

Červen

 • 1. 6. 2020 - 5. 6. 2020 - ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů (podrobný rozpis bude vyvěšen na začátku května na nástěnce školy)
 • 12. 6. 2020 - 25. 6. 2020 - zkouškové období pro denní studium
 • 25. 6. 2020 - odevzdání studijních průkazů
 • 26. 6. 2020 - pedagogická rada
 • 30. 6. 2020 - vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • konzultační dny

Srpen

 • konzultační dny
 • 27. 8. 2020 - 28. 8. 2020 - komisionální zkoušky - reparáty

Hlavní prázdniny od 1. července 2019 do 31. srpna 2020.

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020.