Organizace školního roku

Školní rok 2019 - 2020

Září

 • 1. 9. 2019 - začátek školního roku
 • 2. 9. 2019 - 4. 9. 2019 - písemná společná část maturitních zkoušek (rozpis dle MŠMT)
 • 4. 9. 2019 - zahájení výuky dálkového studia ve 14.30 hodin dle rozvrhu hodin
 • 5. 9. 2019 - Veletrh práce Jičín
 • 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019 - Festival Jičín - město pohádky (praxe)
 • 13. 9. 2019 -  ústní opravná maturitní zkouška od 8:00 hodin

Říjen

 • 18. 10 - 19. 10. 2019 - Prezentace školy (Kulturní dům Jičín)
 • 18. 10. 2019 - Stužkovací večírek maturantů
 • 29. 10 - 30. 10 2019 - podzimní prázdniny

Listopad

 • 1. 11. 2019 - ředitelské volno
 • 12. 11. 2019 - pedagogická rada
 • 12. 11. 2019 - setkání s rodiči
 • den otevřených dveří

Prosinec

 • 6. 12. 2019 - Maturitní ples školy
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny

Leden

 • 6. 1. 2020 - 17. 1. 2020 zkouškové období pro denní studium

 • 6. 1. 2020 - 21. 1. 2020 zkouškové období pro dálkové studium
 • 20. 1. 2020 - odevzdání studijních průkazů denního studia
 • 22. 1. 2020 - odevzdání studijních průkazů dálkového studia
 • 27. 1. 2020 - pedagogická rada

 • 30. 1. 2020 - vydání výpisů (vysvědčení) za 1. pololetí
 • 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

Únor

 • 3. 2. - 7. 2. 2020 - jarní prázdniny

Březen

 • 31. 3. 2020 odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky)

Duben

 • 1. 4. 2020 - odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročník)
 • 7. 4. 2020 - pedagogická rada
 • 7. 4. 2020 - setkání s rodiči
 • 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020 velikonoční prázdniny
 • písemná část společné maturitní zkoušky

Květen

 • písemná část společné maturitní zkoušky

Červen

 • ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů
 • zkouškové období
 • odevzdání indexů
 • pedagogická rada
 • 30. 6. 2020 - vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • konzultační dny

Srpen

 • konzultační dny
 • komisionální zkoušky - reparáty

Hlavní prázdniny  od 1. července 2019 do 31. srpna 2020