Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Přijímací řízení pro denní čtyřleté studium

Čtyřleté denní studium

Studijní obor:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní čtyřleté po ZŠ)

(na přihlášku nutno vyplnit celý název studijního oboru)

Podmínky přijetí:

Ke vzdělání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

Možnosti přijetí:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020   >>>>

Přihláška ke stažení  >>>>

 

 
← zpět