Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

Přijímací řízení pro denní dvouleté nástavbové studium

Denní dvouleté nástavbové studium

Studijní obor:

64-41-L/51 Podnikání (denní forma)

(na přihlášku nutno vyplnit celý název studijního oboru)

Podmínky přijetí:

Do nástavbového studia může být přijat uchazeč, který získal střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. 

Průběh přijímacího řízení:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020   >>>>

Přihláška ke studiu ke stažení  >>>>

 

 

 
← zpět