Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s. r. o.
JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín

nabízí všem zájemcům o vzdělání studium denní čtyřleté, nástavbové, dálkové a pomaturitní. Studium dálkové, nástavbové i denní čtyřleté je zakončeno maturitní zkouškou. Navštivte naši střední školu v Jičíně, kde Vám rádi ukážeme prostory školy a zodpovíme veškeré dotazy týkající se studia na naší škole.

Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s. r. o. vznikla v roce 1997. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Prostřednictvím Sdružení SŠČMS je členem The European Council of National Associations of Independent Schools - ECNAIS a členem The Middle Europen Organization of Private Schools - MEOPS.


Ze života školy

Vzhledem ke včerejší pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka třídy 2N19 Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje vyhodnotila žáky tříd 2N19 a třídu 4C17 (žáky, kteří byli přítomni výuky dne 4.9.2020) jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž jsou všichni uvedeni do desetidenní karantény od 4. 9. 2020. V nejbližší době budou žáci z uvedených tříd...

Adresa školy

Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Na Tobolce 389, 506 01  Jičín                                                               

Kontakty