Studium denní po ZŠ

Jako každá střední škola má pro absolventy základní školy připraven studijní obor. Ten náš je Ekonomika a podnikání a můžete si vybrat z několika zaměření, které si volíte na konci druhého ročníku. Máte tedy další dva roky času zvolit si svou profesní dráhu.