Praktická část MZ - Podnikatelský plán

Cílem písemně vypracované praktické zkoušky je souborné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů. Součástí praktické zkoušky je obhajoba práce před maturitní komisí za pomoci ICT.

Podnikatelský plán obsahuje 2 části :

1. věcná

 • Základní údaje o firmě
 • Ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 a zpracování základních písemností
 • Způsob plnění legislativních povinnosti
 • Cíl podnikatelského plánu
 • Charakteristika podniku
 • Management a pracovníci (personalistika)
 • Marketing
 • Vztahy s finančními institucemi
 • Posouzení podnikatelského plánu
 • Hlášení škodní události
 • Základní podmínky ochrany spotřebitele - reklamační protokol
 • Zadávání veřejných zakázek - přihláška k veřejné soutěži
 • Zhodnocení plánu rozvoje firmy

2. finanční (výkazy)

 • výkazy v daňové evidenci /podvojného účetnictví
 • finanční analýza - plán financování, poměrové ukazatele finanční analýzy