Praktická část MZ - Analýza korporace

Cílem písemně vypracované praktické zkoušky je souborné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů. Součástí praktické zkoušky je obhajoba práce před maturitní komisí za pomoci ICT.

Podnikatelský plán obsahuje 2 části :

1. věcná

  • Základní údaje o firmě
  • Popis činnosti korporace
  • Management a pracovníci (personalistika)
  • Marketing
  • Ukončení činnosti korporace
  • Zhodnocení analýzy korporace

2. finanční (výkazy)

  • Výkazy v daňové evidenci /podvojného účetnictví