Praktická část MZ - Podnikatelský záměr


Cílem písemně vypracované praktické zkoušky je souborné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů. Součástí praktické zkoušky je obhajoba práce před maturitní komisí. Žáci dle zadané trasy připraví zájezd, který musí obsahovat následující náležitosti:

Žáci dle zadané trasy připraví zájezd, který musí obsahovat následující náležitosti:

 1. leták
 2. mapa
 3. itinerář
 4. harmonogram
 5. služební program
 6. informační minima
 7. excerpční lístky a informace o památkách
 8. psychologická příprava - seznam účastníků zájezdu, ubytovací rozdělovník, plán obsazení autokaru...
 9. všeobecné smluvní podmínky
 10. písemnosti - objednávky
 11. kalkulace zájezdu
 12. seznam použité literatury
 13. obrázková příloha
 14. mapy měst - zakreslená navštívená místa
 15. přílohy - marketingový výzkum, cestovní smlouva

Nedílnou součástí praktické maturitní zkoušky je obhajoba závěrečné práce před komisí za pomoci ICT.