SLUŽBY, ŠKOLNÉ, STIPENDIUM

SLUŽBY

 •   výuka dle Školního vzdělávacího programu plně kvalifikovaným pedagogickým sborem
 •   učební materiály  v elektronické verzi
 •   dálkový přístup k učebním materiálům
 •   individuální výuka
 •   získání Europassu
 •   možnost získat ISIC karty
 •   vysokoškolský systém studia

Základní ceník školného - měsíční splátky

Čtytleté denní studium po ZŠ

1400 Kč

Dvouleté denní nástavbové studium po vyučení

1700 Kč

Tříleté dálkové nástavbové studium po vyučení

1700 Kč

Jednoleté pomaturitní studium po vykonání střední školy

1700 Kč

Slevy na školném - STIPENDIUM


Školné hraďte na účet č. 439580267/0100, v poznámce uveďte jméno žáka.

 •   prospěchové stipendium - Vynikající student (prospěch 1,00)                700 Kč měsíčně
 •   prospěchové stipendium - Skvělý student (prospěch 1,01 - 1,25)            500 Kč měsíčně
 •   prospěchové stipendium - Dobrý student (prospěch 1,26 - 1,50)            400 Kč měsíčně

Poplatek za vystavení stejnopisů vysvědčení

 •   maturitní vysvědčení                                                                                    150 Kč
 •   ročníkové vysvědčení                                                                                    50 Kč