BESIP - Dopravní výchova žáků 4. a 5. tříd základních škol

Naše škola dlouhodobě zajišťuje výuku dopravní výchovy 4. a 5. ročníků ZŠ, která je nutnou součástí vzdělávání žáků na základních školách. 

Pokud máte zájem o dopravní výchovu, zarezervujte si termín na níže uvedeném odkazu. 

Výuku zajišťuje :  Mgr. Kateřina Jandová, Bc. Lukáš Dudek, Ing. Jiří Pomazal  

Podrobnější informace : Dopravní výchova pro 4. a 5. třídy ZŠ

Kontaktní údaje: besip@sposka.cz, tel. 493 535 618