Maturitní témata

3. část (školní) - Německý jazyk

1. Téma

 • Familienleben - Mitglieder, Beziehungen, Familie früher und heute, Probleme - Rodina, členové, vztahy, rodina dříve a dnes, problémy

2. Téma

 • Unsere Stadt und ihre Umgebung - Moje město a jeho okolí

3. Téma

 • Wohnen in der Stadt und auf dem Land - Bydlení ve městě a na venkově

4. Téma

 • Essgewohnheiten und gesunder Lebensstil - Jídelní zvyklosti a zdravý životní styl

5. Téma

 • Schule und Ausbildung - Škola a vzdělávání

6. Téma

 • Leben in Tschechien - Feste und Bräuche - Život v ČR - svátky a zvyky

7. Téma

 • Kleidung und Modetrends - Oblečení a módní trendy

8. Téma

 • Unsere Hauptstadt - Prag - Naše hlavní město - Praha

9. Téma

 • Tschechische Republik - ČR

10. Téma

 • Österreich - Rakousko

11. Téma

 • Kultur in unserem Leben - Kultura v našem životě

12. Téma

 • Berlin, Wien - Berlín, Vídeň

13. Téma

 • Die Bundesrepublik Deutschland - Německo

14. Téma

 • Die Schweiz - Švýcarsko

15. Téma

 • Reisen, Verkehr, Urlaub - Cestování, doprava, dovolená

16. Téma

 • Unsere Küche,Vergleich der tschechischen und deutschen/österreichischen Küche - Naše kuchyně, srovnání české a německé/rakouské kuchyně

17. Téma

 • Einkaufsmöglichkeiten in unserer Stadt, Einkauf per Internet - Možnosti nakupování v našem městě, nakupování přes internet

18. Téma

 • Typische Produkte aus Tschechien, Deutschland, Österrreich, der Schweiz - Typické výrobky z ČR, Německa, Rakouska, Švýcarska

19. Téma

 • Medien und Kommunikation - Média a komunikace

20. Téma

 • Dienstleistungen in unserer Stadt - Služby v našem městě