Organizace školního roku 

Školní rok 2023-2024

Září

 • 4. 9. 2023 - Začátek školního roku, 8:00 hodin
 • 4. 9. 2023 - Opravné maturitní zkoušky - písemná práce - český jazyk     
 • 11. - 15. 9. 2023 -  Aktivity s dopravní tématikou v rámci JMP
 • 25. 9. 2023 - Výlet Rakousko, projekt - Čtenářská gramotnost
 • 26. 9. 2023 - Projekt - Mluv pouze anglicky
 • 27. 9. 2023 - Projekt - Ekologie, Projekt - Interdisciplinární projekt NJ/ZSV - Mauthausen
 • 29. 9. 2023 - Ředitelské volno pro žáky

Říjen

 • 13. 10 - 14. 10. 2023 - Prezentace školy (Kulturní dům Jičín)
 • 26. 10. - 27. 10. 2023 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Listopad

 • 6. 11. 2023 - pedagogická rada
 • 6. 11. 2023 - setkání s rodiči 2C22 online (18:30 - 19:30¨)
 • 13. 11. 2023 - setkání s rodiči 1C23A online (18:30 - 19:30¨)
 • 14. 11. 2023 - setkání s rodiči 1C23B online (18:30 - 19:30¨)
 • 21. 11. 2023 - prezenční konzultační hodiny pro rodiče všech ročníků (17:00 - 18:00)
 • 24. 11. 2023 - Maturitní ples

Prosinec

 • 1. 12. 2023 - Odevzdání přihlášky k maturitě     (maturitní ročníky)
 • 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

 • 8. 1. 2024 - 21. 1. 2024 Zkouškové období pro denní studium i dálkové studium
 • 22. 1. 2024 - Odevzdání studijních průkazů denního studia
 • 25. 1. 2024 - Pedagogická rada
 • 31. 1. 2024 - Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

Únor

 • 2. 2. 2024 - Pololetní prázdniny

Březen

 • 1. 3. 2023 - Odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 4. 3. 2024  - 10. 3. 2024 - Jarní prázdniny
 • 28. 3. 2024 - do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročníky mimo pomaturitní studium)
 • 28. 3. 2024 - Velikonoční prázdniny
 • do 31. 3. 2024 - Odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky) - možno zaslat i elektronicky

Duben

 • 3. 4. 2024 - Maturitní písemná práce z českého jazyka (12:15 - 14:15)
 • 4. 4.  2024 - Maturitní písemná práce z anglického a německého jazyka (12:15 - 13:45)
 • 12. 4. 2024 - Řádný termín přijímacího řízení (1. den)
 • 15. 4. 224 - Řádný termín přijímacího řízení (2. den)
 • 18. 4. 2024 - 26. 4. 2024 Zkouškové období maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 29. 4. 2024 do 10 hodin - Odevzdání studijních průkazů maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 29. 4. 2024 ve 13.00 h - Pedagogická rada pro maturitní ročníky
 • 29.4. 2024 - 30. 4. 2024 - Náhradní termín přijímacího řízení

Květen

 • 2. 5. 2024 - od 8:00 MZ matematika, od 13:30 MZ anglický jazyk
 • 3. 5. 2024 - od 8:00 MZ český jazyk
 • 6. 5. 2024 - od 13:00 MZ německý jazyk
 • 8. 5. 2024 - do 16.00 hodin -  Odevzdání praktické části maturitní zkoušky (pomaturitní studium)
 • 14. 5. 2024 - okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
 • 16. 5. 2024 - 24. 5. 2024 - Zkouškové období pro pomaturitní studium
 • 23. 5. 2024 - 24. 5. 2024 - Obhajoba praktické části maturitní zkoušky - 4C18, 2N22 - (podrobný rozpis bude vyvěšen první týden v květnu)
 • 30. 5. 2024 - Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

Červen

 • 3. 6. 2024 - 7. 6. 2024 - Ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů (podrobný rozpis bude vyvěšen na konci května na nástěnce školy)
 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Valdštejnská lodžie ve Valdicích)
 • 11. 6. 2024 - 24. 6. 2024 - Zkouškové období pro denní a dálkové studium
 • 25. 6. 2024 - Odevzdání studijních průkazů, pedagogická rada
 • 11. 6. 2024 - 24. 6. 2024 - Zkouškové období pro denní  a dálkové studium
 • 25. 6. 2024 - Odevzdání studijních průkazů, pedagogická rada
 • 28. 6. 2024 - Vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • Konzultační dny vyučujících jsou uvedeny v tabulce 

Srpen

 • Konzultační den vyučujících jsou uvedeny v tabulceHlavní prázdniny od 1. července 2024.