Přijímací řízení

Přihlášky do dalšího kola je možné odevzdat osobně v kanceláři školy, poštou nebo emailem na adresu kancelar@sposka.cz. Osobní schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 493 535 618. 

Pozor: Jsou již dány termíny přípravného kurzu k přijímacím zkouškám!
Veškeré informace k přijímacím zkouškám se dozvíte v dokumentu Kritéria přijímacího řízení 2023/2024.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.

Rozhodnutí o přijetí si můžete převzít během pracovní doby kanceláře. V této době bude s Vámi sepsána i smlouva o zabezpečení vzdělávání (smlouva o školném).

Prvních 6 přijatých zápisových lístků zaručuje školné zdarma na jedno pololetí školního roku.

V případě, že se rozhodnete nastoupit ke studiu, je nutné  odevzdat na naši školu do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Pokud lístek uchazeč neodevzdá, automaticky se počítá s tím, že na  školu nenastoupí a jeho místo je obsazeno. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno dle správního řádu poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení na adresu školy.

Nezapomeňte, že je nutné doložit nejdéle při zahájení vzdělávání na naší škole veškerá předepsaná vysvědčení.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel 493 535 618 nebo emailem kancelar@sposka.cz