Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány v níže připojeném souboru. Přihlášky je  možné odevzdat osobně v kanceláři školy, poštou nebo emailem na adresu kancelar@sposka.cz. Osobní schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 493 535 618.
V přiloženém souboru najdete kritéria přijímacího řízení ke všem nabízeným studijním oborů. Kritéria jsou dána podle dosud platných zákonů. Na základě změn MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 o změnách v přijímacím řízení v letošním roce se Soukromá střední škola podnikatelská rozhodla, že bude pro přijímací řízení dále používat centrální systém jednotných přijímacích zkoušek.  Upuštění od přijímacích zkoušek může být vyhlášeno nejdříve 2. března, a to jen v případě pokud škola obdrží méně přihlášek než plánovaný počet přijímacích žáků. 

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.

Rozhodnutí o přijetí si můžete převzít během pracovní doby kanceláře. V této době bude s Vámi sepsána i smlouva o zabezpečení vzdělávání (smlouva o školném).

Prvních 6 přijatých zápisových lístků zaručuje školné zdarma na jedno pololetí školního roku.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno dle správního řádu poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení na adresu školy.

Nezapomeňte, že je nutné doložit nejdéle při zahájení vzdělávání na naší škole veškerá předepsaná vysvědčení.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel 493 535 618 nebo emailem kancelar@sposka.cz