STUDIJNÍ MATURITNÍ OBORY

Jednotlivé studijní maturitní obory se odvíjí od dokončeného předchozího vzdělání.

Máte ukončenou ZŠ?

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Forma studia: denní čtyřleté a individuální studium zakončené maturitní zkouškou

Zaměření:

 •   právní management
 •   management cestovního ruchu
 •   firemní management
 •   finanční management


Máte výuční list?

64-41-L/51 Podnikání

Forma studia:

 •   denní dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou
 •   dálkové tříleté studium (výuka probíhá ve středu od 14:30 a některé soboty dle rozvrhu)

Zaměření:

 •   právní management
 •   management cestovního ruchu
 •  firemní management

Máte maturitní vysvědčení?

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Forma studia: denní studium zakončené maturitní zkouškou

Zaměření:

 •   právní management
 •   management cestovního ruchu
 •   firemní mangement
 •   finanční management