Maturitní témata

Ruský jazyk

1. Ruská federace

2. Moskva a Sankt-Petěrburg

3. Česká republika, Praha

4. Osobní charakteristika, záliby

5. Rodina a rodinný život

6. Bydlení

7. Škola a vzdělání

8. Cestování, dopravní prostředky

9. Nakupování a služby

10. Sport, zdravý životní styl

11. Kulturní život - malířství, divadlo, hudba, film

12. Literatura (A. S. Puškin)

13. Média

14. Globální problémy (životní prostředí)

15. Svátky v ČR a Ruské federaci

16. Počasí, roční období

17. Česká a ruská národní kuchyně

18. Zaměstnání, volba povolání

19. Život současné mládeže

20. Rodné město, region