Dopravní výchova pro 4. a 5. třídy ZŠ

Dopravní výuka je dána Tematickým plánem pro žáky 4. a 5. tříd základních škol vydaným Ministerstvem dopravy ČR. Dopravní výchova je povinnou součástí vzdělávání již od roku 1934.

Rozsah výuky : 10 hodin (4 hodiny teorie a 6 hodin praktické cvičení jízdy na dopravním hřišti)

Organizace kurzu : 2 vyučovací dny

Místo konání : Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. v Jičíně

Vyučující: Mgr. Ladislav Spousta, Mgr. Kateřina Jandová, Monika Hlaváčová

Cíl kurzu

  • chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat
  • uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka silničního provozu
  • uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat k bezpečnosti provozu
  • poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě

Na závěr výuky na DDH mají žáci ZŠ možnost složit praktickou zkoušku v podobě jízdy na jízdním kole po DDH podle pravidel silničního provozu. V případě úspěšného absolvování zkoušky žáci obdrží tzv. Průkaz cyklisty.

Dopravu na výuku si školy zajišťují a hradí samy.

V případě zájmu nás kontaktujte - využijte náš rezervační systém!