Přihlášky ke studiu

V letošním roce můžete podat přihlášku 3 způsoby:

  • elektronicky : www. dipsy.cz (elektronická přihláška - veškerá komunikace  bude vedena formou zasílání zpráv v rámci systému)
  • přihláška formou výpisu ze systému www. dipsy.cz - přihlášku lze vyplnit pomocí systému, následně se vytiskne výpis s kódem a doručí se v listinné formě do školy. Škola pak bude s přihláškou pracovat jako kdyby byla podána elektronicky.
  • listinná přihláška (v souboru níže) - do školy se zašle přihláška v papírové formě a veškerá komunikace bude probíhat také v listinné formě. 

Kontaktujte nás pokud budete mít jakékoliv potíže s vyplněním přihlášky telefonicky na čísle 493 535 618, emailem na kancelar@sposka.cz nebo přijďte osobně do kanceláře školy.