Nástavbové studium při zaměstnání (dálkové)

Máte výuční list? Gratulujeme. Ale pokudc hcete mít ještě lepší pracovní uplatnění, studujte dále s námi. U nás můžete získat maturitní vysvědčení v oboru 64-41-L/51 Podnikání.