Pedagogický sbor a další pracovníci školy

Mgr. Renata Motyčková

ředitelka a jednatelka školy


Jana Chrtková

asistentka ředitelky


RNDr. Lenka Císařová

zástupkyně ředitelky

Matematika, Základy přírodních věd, Cestovní ruch, Geografie cestovního ruchu

Mgr. Ladislav Spousta

vyučující, výchovný poradce, pověřenec GDPR

Právo, Pracovní právo, Právo v podnikání, Občanská nauka, Dopravní výchova

Mgr. Helena Háková

vyučující, výchovný poradce, zdravotník, Ekoškola

Anglický jazyk, Český jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Angličtina pro právní praxi

Ing. Lenka Šulcová

vyučující, kariérový poradce

Administrativa, Management, Marketing, Kapitálový trh a bankovnictví, Právní a personální písemnosti, Řízení lidských zdrojů, Ekonomika

Mgr. Hana Purkrábková

vyučující

Ruský jazyk, Anglický jazyk, Angličtina pro právní praxi

Mgr. Kateřina Jandová

vyučující

Zeměpis, Základy přírodních věd, Geografie cestovního ruchu, Anglický jazyk, Dopravní výchova

Ing. Jaroslava Pivrncová

vyučující

Ekonomika, Účetnictví, Bankovnictví

Mgr. Pavel Šikýř

vyučující, metodik ICT

Základy přírodních věd, Výpočetní technika, Reklama

Mgr. Simona Tahalová

vyučující

„Německý jazyk, Dějepis, Občanská nauka, Základy společenských věd, Tělesná výchova

RNDr. Milan Koláčný

vyučující

Dopravní výchova

Václav Motyčka

školník

Alena Ouhrabková

uklízečka