Maturitní témata

Cestovní ruch, Geografie CR

1. Téma

 • Oblasti cestovního ruchu - Praha a střední Čechy, Šumava, Pošumaví a Český les
 • Vznik a základní podmínky vývoje CR 

2. Téma

 • Západní Čechy, Krkonoše a Podkrkonoší, jesenická oblast, Beskydy, Valašsko, Slezsko 
 • Postavení CR v národním hospodářství. Ekonomika zahraničního CR

  Organizace v CR

3. Téma

 • Jižní Čechy, Plzeňsko, Krušné Hory, Podkrušnohoří a Děčínská vrchovina, Poohří, Polabí
 • Podstata, typologie a funkce CR

4. Téma

 • Lužické a Jizerské hory, Orlické hory a podhůří, Český ráj a Máchův kraj, východní Čechy, Vysočina, Morava.
 • Subjekty poskytující služby

5. Téma

 • Charakteristika CR na Slovensku a v Polsku
 • Dopravní služby 

6. Téma

 • Charakteristika CR ve Španělsku a Portugalsku
 • Ubytovací služby 

7. Téma

 • Charakteristika CR v Itálii
 • Stravovací služby

8. Téma

 • Charakteristika CR v Řecku
 • Služby cestovních kanceláří. Právní úprava vztahů v CR

9. Téma

 • Charakteristika CR ve Francii
 • Lázeňské služby

10. Téma

 • Charakteristika CR ve Velké Británii a Irsku
 • Kongresové služby

11. Téma

 • Charakteristika CR v zemích Beneluxu (Nizozemí, Belgie, Lucembursko)
 • Služby venkovského CR 

12. Téma

 • Charakteristika CR ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Rakousku, Německu
 • Služby volného času a animace v CR 

13. Téma

 • Paříž, Londýn
 • Směnárenské služby

14. Téma

 • Řím, Vídeň
 • Pojištění v CR

15. Téma

 • Charakteristika CR v Tunisku, Maroku
 • Služby pasových a celních orgánů

16. Téma

 • Charakteristika CR v Maďarsku, státech bývalé Jugoslávie, Bulharsku, Rumunsku
 • Marketing v CR

17. Téma

 • Charakteristika CR v ministátech včetně Malty
 • Příprava průvodce CR na zájezd

18. Téma

 • Charakteristika CR v Egyptě a Turecku
 • Pracovní agenda průvodce CR při převzetí zájezdu a v jeho průběhu. Vyhodnocení a vyúčtování zájezdu průvodcem CR

19. Téma

 • Charakteristika CR v severských zemích (Dánsku, Islandu, Norsku, Finsku a Švédsku) 
 • Základní povinnosti průvodce během zájezdu, během pobytu, specifické povinnosti průvodce

20. Téma

 • Charakteristika CR USA a Kanady
 • Uplatnění informatiky v CR