Maturitní schéma

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná společnou (státní) a profilovou část maturitní zkoušky.

Společná část

 •   1. povinná zkouška - český jazyk a literatura (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška)
 •   2. povinná zkouška - možnost zvolit: cizí jazyk - anglický, německý, ruský (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška) nebo matematiku (didaktický test)

Profilová (školní) zkouška pro jednotlivá studijní zaměření

Zaměření Podnikový management :

 1. Ekonomika, Účetnictví        
 2. Marketing, Management
 3. Praktická zkouška - Podnikatelský záměr

Zaměření Management cestovního ruchu:

 1. Management služeb CR, Marketing služeb CR
 2. Cestovní ruch, Geografie cestovního ruchu
 3. Praktická zkouška - Zpracování zájezdu

Zaměření Právní management:

 1. Právo
 2. Právo v podnikání, Řízení lidských zdrjů
 3. Praktická zkouška - Analýza korporace

Zaměření  Finanční management:

 1. Bankovnictví a kapitálový trh
 2. Marketing, Management
 3. Praktická zkouška : Podnikatelský plán

Dále je možno zvolit další nepovinné předměty. Informace podá ředitelství školy.