Nástavbové denní dvouleté studium

Máte výuční list? Gratulujeme. Ale pokud chcete mít ještě lepší pracovní uplatnění, studujte s námi. U nás můžete získat maturitní vysvědčení v oboru 64-41-L/51 Podnikání. Pro zachování statutu studenta je nutné studovat denní dvouleté studium.