Maturitní témata

3. část (školní) - Anglický jazyk

1. Téma

 • USA, USA - cities - USA, USA - města

2. Téma

 • The Capital Cities of English Speaking Countries - Hlavní města anglicky mluvících zemí

3. Téma

 • The Czech Republic - Česká republika

4. Téma

 • Prague - Praha

5. Téma

 • My region (Jičín and its surroundings) - Můj region (Jičín a jeho okolí)

6. Téma

 • Job Interview - Pracovní pohovor

7. Téma

 • In the Office - V kanceláři

8. Téma

 • Payment Methods - Platební metody

9. Téma

 • British Literature (William Shakespeare) - Britská literatura

10. Téma

 • Education in the Czech Republic - Vzdělání v České republice

11. Téma

 • My School - Moje škola

12. Téma

 • London - Londýn

13. Téma

 • Holidays and Celebrations in G.B., U.S.A. and in the Czech Republic - Svátky a oslavy ve Velké Británii, USA a v České republice

14. Téma

 • Czech and English Cuisine - Česká a anglická kuchyně

15. Téma

 • My family, favourite member - Moje rodina, oblíbený člen rodiny

16. Téma

 • Housing - my house or flat - Bydlení - můj dům nebo byt

17. Téma

 • Bohemian Paradise - Český ráj

18. Téma

 • Mass Media in the Czech Republic - Média v České republice

19. Téma

 • What to do to help the environment (recycling,....) - Jak pomáhat životnímu prostředí?

20. Téma

 • Great Britain - Velká Británie