Maturitní témata

Anglický jazyk

1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

2. Spojené státy americké

3. Washington D.C. a jiná města v USA

4. Česká republika

5. Rodina a rodinný život

6. Bydlení

7. Škola a vzdělání

8. Cestování, dopravní prostředky

9. Nakupování a služby

10. Sport

11. Umění a kultura

12. Literatura (W. Shakespeare)

13. Média

14. Globální problémy (životní prostředí)

15. Svátky v České republice

16. Svátky ve VB, USA

17. Stravování v ČR, VB, USA

18. Zaměstnání, volba povolání

19. Zdraví a nemoci

20. Rodné město, místo studiua