Školní poradenské pracoviště


Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. poskytuje bezplatně standartní poradenské služby svým žákům, uchazečům o přijetí, jejich zákonným zástupcům, školám nebo školským zařízením nebo na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci.


Pracovníci školního poradenského pracoviště :

  • výchovný poradce pro pedagogicko-psychologickou oblast ( Mgr. Helena Háková)
  • výchovný poradce pro sociálně-právní ochranu dítěte (Mgr. Ladislav Spousta)
  • kariérový poradce (Ing. Lenka Šulcová)
  • třídní učitelé a učitelé
  • ředitelka školy a její asistentka


Konzultační hodiny: každé úterý od 13.00 - 14.00 hodin v budově školy

Upozornění:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, spadají pod zvláštní režim ochrany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.