Školní poradenské pracoviště


Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. poskytuje bezplatně standartní poradenské služby svým žákům, uchazečům o přijetí, jejich zákonným zástupcům, školám nebo školským zařízením nebo na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci.


Pracovníci školního poradenského pracoviště :

  •   výchovný poradce pro pedagogicko-psychologickou oblast ( Mgr. Helena Háková)

                (konzultační hodiny - čtvrtek 12:15 - 13:50)

  •   výchovný poradce pro sociálně-právní ochranu dítěte (Mgr. Ladislav Spousta)

               (konzultační hodiny - středa 12:15 - 13:50¨, každý lichý pátek 12:15 - 13:50)

  •   kariérový poradce (Ing. Lenka Šulcová)
  •   speciální pedagog (Mgr. Helena Háková)
  •   třídní učitelé a učitelé
  •   ředitelka školy a její asistentka


Konzultační hodiny probíhají v budově školy, po domluvě kdykoliv i on-line.

Upozornění:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, spadají pod zvláštní režim ochrany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o nakládání s osobními údaji.