Maturitní témata

Právo v podnikání, Řízení lidských zdrojů

1. Téma

 • Zákonné překážky v práci, pracovní doba
 • Management - základní pojmy, jeho úloha, funkce manažerů

2. Téma

 • Skončení pracovního poměru, pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, odstupné
 • Rozhodování 

3. Téma

 • Odpovědnost zaměstnance za vzniklé škody v souvislosti s výkonem zaměstnání
 • Plánování. Plánování lidských zdrojů

4. Téma

 • Spotřebitel, podnikatel, podnikání, obchodní firma, obchodní závod
 • Vedení lidí. Styly a metody vedení 

5. Téma

 • Živnostenské podnikání, dělení živosti, vznik a zánik živnosti, živnostenská správa

 • Organizování - org. struktury, org. řád

6. Téma

 • Obchodní korporace obecně, společné znaky obchodních korporací, osobní společnosti, kapitálové společnosti

 • Firemní dokumentace, osobní spis zaměstnance

7. Téma

 • Založení a vznik obchodní korporace, orgány obchodní korporace
 • Hodnocení pracovníků

8. Téma

 • Neplatnost, zrušení a zánik obchodní korporace, obchodní rejstřík

 • Metody hodnocení pracovníků

9. Téma

 • Zapsaný spolek (občanské sdružení), podmínky založení, stanovy, struktura z.s., zásady petičního práva 
 • Odměňování pracovníků

10. Téma

 • Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 
 • Řízení lidských zdrojů - základní pojmy

11. Téma

 • Společnost s ručením omezeným, orgány společnosti
 • Personální činnosti

12. Téma

 • Akciová společnost, akcie a akcionáři
 • Analýza a vytváření pracovních míst 

13. Téma

 • Družstvo - založení, členství, podíl, orgány družstva, bytové družstvo
 • Získávání pracovníků

14. Téma

 • Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, obsah a náležitosti pracovní smlouvy Pracovní podmínky žen
 • Výběr pracovníků

15. Téma

 • Práce konané mimo pracovní poměr, zákonné podmínky. Pracovní řád - účel, obsah
 • Komunikace, komunikační dovednosti

16. Téma

 • Hmotná odpovědnost - povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele

 • Konfliktové situace

17. Téma

 • BOZP - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnavatele na úseku BOZP, vedení základní dokumentace. Pracovní podmínky mladistvých

 • Řízení času - timemanagement

18. Téma

 • Zásady pracovního práva

 • Podnikové vzdělávání a výcvik

19. Téma

 • Právo na zaměstnání, aktivní politika zaměstnanosti, nástroje, realizace 
 • Péče o pracovníky, zaměstnanecké vztahy 

20. Téma

 • Insolvenční řízní, podmínky vzniku, průběh řízení

 • Personální informační systém