Přijímací řízení - 2. kolo

Níže jsou uvedena kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo pro školní rok 2024/2025.

Počet přijímaných žáků ve 2. kole :

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání - 19 žáků

64-41-L/51 - Podnikání - denní studium - 8 žáků

64-41-L/51 - Podnikání  - dálkové studium 40 žáků

V případě dotazů nás kontaktujte na tel 493 535 618 nebo e-mailem kancelar@sposka.cz. 

Přihlášku lze podat elektronicky v DIPSy, kde bude 2. kolo otevřeno 20. května 2024.  V papírové podobě již nyní na adresu školy Na Tobolce 389, 506 01  Jičín nebo osobně do kanceláře školy. Přihlášku je nutno odevzdat nejdéle do 25. 5. 2025.