Propozice DSMC 2023

18. května 2023

DDH Jičín, Na Tobolce 389

Informace k organizaci - Monika Hlaváčová, 739 130 793

Časový rozpis soutěže

08:00 - 08:30 hod. příjezd účastníků, prezence

08:30 - 08:50 hod. rozprava k disciplínám, informace k soutěži (vedoucí družstev, rozhodčí)

08:50 - 09:00 hod. zahájení soutěže

09:00 - 13:00 hod. soutěžní disciplíny

13:15 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozpisu.

Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplín a pořadí startujících obdrží vedoucí družstev při zahájení soutěže.

Soutěžní disciplíny: 

 1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část - test.

2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část - jízda po DDH.

3. Jízda zručnosti na kole.

4. Zásady poskytování první pomoci - praktická část

Souběžně se soutěží DSMC proběhne i soutěž POKOS (Příprava občanů k obraně státu), jejíž propozice najdete v samostatném souboru. Tuto soutěž vyhlašuje ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové - plukovník gšt. Ing. Tomáš Rak.

Podmínky účasti

I. kategorie:

čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) věk 10 - 12 let

II. kategorie:

čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) - 12 - 14 let

Družstvo doprovází pedagogický pracovník, starší 18ti let, který po celou dobu trvání soutěže zodpovídá za bezpečnost všech členů družstva a garantuje včasný příchod k plnění jednotlivých disciplín.

Náhradníci se soutěže nezúčastňují.

Doporučené oblečení: sportovní oblečení včetně obuvi (doporučuje se, kalhoty pod kolena a triko kryjící lokty), při absolvování soutěžních disciplín "Jízda na DDH" a "Jízda zručnosti" použít vlastní ochrannou cyklistickou přilbu. Doporučená je i pláštěnka.

Přihlášky

nominaci soutěžících, včetně pedagogického doprovodu vyplňte čitelně a zašlete nejpozději do 4. 5. 2022 na adresu:

  • Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s. r. o. Na Tobolce 389, 506 01 Jičín, nebo
  • monika.hlavacova@sposka.cz, tel. 739 130 793, nebo
  • Datovou schránkou zvb3fmv

V případě zaslání přihlášky elektronickou poštou, předloží pedagogický doprovod originál nominace s potvrzením školy při prezentaci. Součástí přihlášky je nutný i Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte.

Další důležité informace

Technické zajištění

Jízdní kola a jejich případnou úpravu zajistí pořadatel

Doprava

Doprava soutěžících a pedagogického doprovodu je individuální a je propláceno na základě jízdenky

Stravování

Občerstvení všech účastníků soutěže je zajištěno a hrazeno

Protesty

Protest proti průběhu disciplíny je nutno písemně uplatnit do 15 minut po ukončení příslušné disciplíny. Protest proti výsledku je nutno podat písemně, do 15 minut po oficiálním zveřejnění výsledků disciplíny (na výsledkové tabuli), do rukou hlavního rozhodčího.

Ceny

Věcné ceny za první tři místa v každé kategorii a diplomy pro všechna

zúčastněná družstva poskytuje Ministerstvo dopravy ČR- BESIP

Vítěz postupuje do krajského finále.

Soutěž je financována z dotace Krajského úřadu Královehradeckého kraje.