Práce studentů

Studenti dostali za úkol vymýšlet krátké básničky, do kterých dávali indicie, podle kterých měli ostatní spolužáci poznat, o jakého spisovatele se jedná.  Zkusíte uhodnout i Vy?

Zde je výběr:

Protikladem Hálka je, 

Arabeskami Vás dostane,

literatura je velmi tvrdá,

nic zadarmo vám totiž nedá.

Jméno vybízí být nerudné,

známější jsou písně kosmické.  

(Jan Neruda)