Evropské dotační projekty

Projekt: 0127/DOGI/2023 - V online světě se neztratím!

Dotační výzva MŠMT - Dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a na vybavení žáků digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí 

Výše  podpory: 149.000,00 KčProjekt: CZ.02.02.03/00/22_003/0003289 - Každý žák má šanci uspět

Dotační výzva MŠMT - Operační program Jan Amos Komenský na podporu profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání 

Výše podpory: 963.776,00 Kč

Realizace projektu : 1. 1. 202 - 31. 12. 2023


Projekt:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královehradeckém kraji II

Finanční částka pro naši školu podporuje zahraniční mobilitu pedagogických pracovníků 

Výše podpory: 339.887,00 Kč

Realizace: 2023