Ekoškola

Naše škola je již několik let členem Recyklohraní aneb ukliďme si svět, což je školní recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky. Během loňského a letošního školního roku jsme se aktivněji začali se studenty podílet na plnění úkolů a aktivit pořádaných programem Recyklohraní. Díky tomuto projektu si studenti aktivně prohlubují znalosti v různých oblastech ekologie, zejména recyklace a třídění odpadů. Během zábavných aktivit studenti získávají zajímavé zkušenosti z různých oblastí recyklace, zamýšlí se nad současnými problémy životního prostředí a aktivně se podílí na jeho ochraně.