Matematika, nutné zlo nebo zábava?

Poslední dobou se na naší škole řeší nejvíce obtížnost matematiky. "Maturující z angličtiny, tak proč se učím matiku?" "Píšeme z matiky, to zase bude za pět." To jsou útržky rozhovorů, které můžete dennodenně slýchat na chodbě naší školy.

Proč zrovna tento předmět je u studentů tak neoblíbený? Možná právě špatné známky studenty odradily od tohoto zajímavého a na vše navazujícího předmětu.

Představte si, že celý den sedíte doma nad učebnicí a počítáte jeden příklad za druhým, i když je venku nádherné počasí. Ráno si ještě pro jistotu vše prolítnete rychlým okem, abyste si vše ještě zopakovali. Učitelka vám rozdá zadání a ejhle, slovní úlohy nevypadají vůbec jako ty v sešitě nebo v učebnici. Zběsile hledáte v tabulkách vzoreček, který by šek použít a doufáte, že se vám do celkového hodnocení započítává i snaha, popřípadě správný postup. Marně...

U správných výsledků a postupů zjišťujete, že to vlastně bylo to samé, jako to, co jste se celý den učili, ale díky rozmanitosti našeho českého jazyka se z normání slovní úlohy typu - Pan Novák má 6 žáků z toho jsou 3 žáci chlapci. Kolik je ve třídě děvčat? - stalo něco ve smyslu - Pan Novák má ve třídě 6 krokodýlů a osm morčat. 1/3 žáků se stará o morčata a 1/2 o krokodýly. Kolik je ve třídě děvčat? (Uznávám, že toto bylo trochu přehnané a omlouvám se paní učitelce za možná  IQ testem. Nejen, že žák si musí uvědomit o co se vlastně v příkladu jde, ale i najít správný způsob, jak příklad vypočítat. Nabízí se jednoduché řešení. Proč neudělat testy více srozumitelné?

Mnoho studentů mi bude oponovat, že matematika je těžká tak akorád, mnozí se mnou budou souhlasit. Pravdou ale je, že stejné úlony či příklady počítali i naši rodiče. Kdybychom se zeptali doma zda někdy ve svém život využili například parametrické rovnice, dostaneme různé odpovědi. Někteří si nebudou pamatovat, že někdy něco takového počítali, další část si vzpomene, ale nevědí, kde to použít a v neposlední řadě jsou ti, kteří to používají každý den. Ano i tací jsou mezi námi.

Má rada tedy zní, pokud se naučíte milovat matematiku, nikdy jí nebudete rozumět. Důležité je vytrvat, ale nezapomínejme ani na slova Alberta Einsteina: "matematika je jediný skutečně zaručený způsob, jak se zbláznit."

Tento článek napsala studentka druhého ročníku nástavbového studia jako článek na volné téma. (4. 12. 2019)