Maturitní zkouška

Zde jsou informace celkové podoby maturitní zkoušky platné od školního roku 2018/2019. Podrobnosti ke společné části maturitní zkoušky najdete na www.novamaturita.cz