Maturitní témata

Management služeb CR, Marketing služeb CR

1. Téma

 • Podstata MK a jeho role ve společnosti
 • Pojetí MN. Vývoj a současné přístupy k managementu

2. Téma

 • Prostředí MK
 • Rozhodování. Základní typy rozhodovacích problémů 

3. Téma

 • Marketingový informační systém

 • Přehled metod na podporu rozhodování

4. Téma

 • Chování kupujících. Vlivy působící na chování kupujících
 • Plánování

5. Téma

 • Chování domácností, chování organizací
 • Komplexní strategické plánování

6. Téma

 • Trh a cílený MK
 • Vedení

7. Téma

 • Výrobek. Výrobní sortiment
 • Moderní přístupy k vedení lidí. Moderní formy aktivizace pracovníků (práce v týmech) 

8. Téma

 • Značka výrobku. Obal. Služby
 • Organizování (základní pojem). Vytváření organizačních struktur

9. Téma

 • Vývoj výrobku
 • Firemní dokumentace

10. Téma

 • Životní cyklus výrobku
 • Komunikace. Umění komunikace 

11. Téma

 • Cíle cenové politiky
 • Kontrola. Druhy a formy kontrolních procesů, tendence dalšího vývoje kontroly 

12. Téma

 • Určování ceny (strategie). Cenové srážky a slevy
 • Řízení lidských zdrojů

13. Téma

 • Metody tvorby cen

 • Výběr pracovníků

14. Téma

 • Komunikace
 • Hodnocení pracovníků. Metody hodnocení pracovníků

15. Téma

 • Postup při vývoji účinné komunikace
 • Profil manažera

16. Téma

 • Propagace - první nástroj komunikačního mixu
 • Vedení lidí. Styl řízení, metody vedení lidí

17. Téma

 • Přímý marketing (hlavní nástroje). Public relations, osobní prodej Podpora prodeje

 • Konfliktové situace 

18. Téma

 • Distribuce výrobků. Organizace prodejních cest
 • Řízení času - timemanagement

19. Téma

 • Maloobchod. Velkoobchod. Psychologie prodeje
 • Podnikové vzdělávání a výcvik

20. Téma

 • Marketingový mix v CR

 • Využití informační techniky