Ze života školy

 V rámci GDPR nezveřejňujeme žádné fotky. Chráníme tak naše žáky.

Dne 20. 9. 2022 se uskutečnila geologická exkurze na Ještěd. Žáci 1. ročníku měli možnost seznámit se s různými typy hornin. Dozvěděli se jaká flóra a fauna se nachází v oblasti Ještědu. Navštívili také Hanychovskou jeskyni. Jako praví geologové pracovali s geologickými kladívky a vyhledávali zkamenělé organismy. Jen škoda, že hodně pršelo a byla...

V pondělí 19. 9. 2022 na žáky vyšších ročníků čekala návštěva Pražského hradu. Nejprve se podívali do prázdné Poslanecké sněmovny. Na prohlídku tak měli dostatečný čas a klid, protože se v pondělí ve sněmovně nepracuje. V mezičase žáci mohli vidět střídání stráží. Po poledni už na žáky čekala "třešnička na dortu" - návštěva Kanceláře prezidenta...

Nevíte, co je to metoda CLIL? Je to metoda, která by měla žáky motivovat jak k výuce v nejazykovém obsahu, tak k osvojování obsahu jazykového. Ve výuce se proto používají motivující úkoly a aktivity, které žákovi usnadní práci v cizím jazyce a zároveň si lehce osvojí nové znalosti a poznatky.

Známý herec a patron festivalu Jičín - město pohádky řekl: " Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné, hezké dětství, tak nic nebrání tomu, abyste měli krásný a hezký život." Věříme, že naše škola přispěla svým zábavným programem ke krásným okamžikům dětí ze základních a mateřských škol.

V úterý 31. 5. 2022 se naši studenti vydali na výlet k Máchovu jezeru. Během zážitkové výpravy s geoprůvodkyní Veronikou Ličaverovou žáci pátrali "Po stopách Karla Hynka Máchy". Máchovo jezero, které je ve skutečnosti největším českým rybníkem, dal založit již Karel IV. a v 19. století jej pak proslavil K. H. Mácha ve svých dílech. Během celého dne...

Povedený maturitní ples je jednou z nejkrásnějších vzpomínek na studentská léta, avšak samotná organizace plesu je velmi náročná činnost. Ples reprezentuje především školu, vyspělost maturantů, schopnost spolupráce studentů s učiteli a vedením školy navzájem, prezentuje školu na veřejnosti a vytváří image školy. Pokud mohu hodnotit letošní ples,...

Maturitní ples je společenská tradice a událost, která je spojena se zakončením vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou. Tato událost je organizována studenty a maturanty většinou v termínech prosinec až březen. Letošní rok, jak jistě víte, byl opět jiný a kulturní akce se pořádaly těžko.

Poslední zvonění je tradice praktikovaná a udržovaná na středních školách, kdy studenti maturitního ročníku mají poslední den výuky. Tento den výuka už zpravidla neprobíhá, studenti se převlékají do kostýmů a masek a obcházejí s kasičkami třídy, často též vyrážejí do města. I naši studenti zakončili svůj školní rok touto zábavnou akcí. Příští týden...