Ze života školy

 V rámci GDPR nezveřejňujeme žádné fotky. Chráníme tak naše žáky.

Jsme velmi rádi, že můžeme také nabídnout konzultace od 8. 6.2020 i pro nižší ročníky. Konzultace jsou zcela dobrovolné, v malých skupinách a za dodržení hygienických pravidel. Pro účast na konzultacích je nutné odevzdat Čestné prohlášení. Konzultace pro denní studium budou zde vyvěšeny do konce týdne.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí škola zohlednit. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich...

Od 11. 5. 2020 do 31. 5. 2020 budou probíhat na škole dobrovolné konzultace pro maturitní ročníky. Jmenný rozpis do skupin Vám rozešlou třídní učitelky. Pro účast na konzultacích je nutné vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a pokračování zákazu přítomnosti žáků ve výuce se mění organizace školního roku. Ministr školství neplánuje zkrácení letních prázdnin.

Ministerstva zdravotnictví rozhodlo od 11. března 2020 do odvolání o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Opakování je matka moudrosti. A tak jsme se žáky zopakovali všechny zásady správného a zodpovědného chování při respiračních chorobách.