Maturitní témata

Bankovnictví a kapitálový trh

1. Téma

 • a) Historie bankovnictví
 • b) Smlouva o zprostředkování

2. Téma

 • a) Peníze 
 • b) Smlouva o obchodním zastoupení

3. Téma

 • a) Základní druhy bankovních obchodů 
 • b) Smlouva o otevřeném akreditivu

4. Téma

 • a) Struktura bank
 • b) Smlouva o inkasu

5. Téma

 • a) Centrální banka 
 • b) Smlouva o běžném účtu

6. Téma

 • a) Tuzemský platební styk 
 • b) Vkladní knížka, jednorázový vklad, vkladový list

7. Téma

 • a) Platební karty, elektronické bankovnictví
 • b) Smlouva o úschově cenných papírů nebo jiných hodnot

8. Téma

 • Vkladové služby 
 • b) Příkazní smlouva

9. Téma

 • a) Úvěrové operace
 • b) Smlouva o kontrolní činnosti, audit

10. Téma

 • a)  Úvěrové produkty
 • b) Smlouva o úvěru

11. Téma

 • a) Cenné papíry
 • b) Ručitelství

12. Téma

 • a) Devizové operace
 • b) Spory vznikající při neplacení a způsoby jejich řešení

13. Téma

 • a) Zahraniční platební styk 
 • b) Systém státního dozoru nad finančním trhem v ČR

14. Téma

 • a) Ostatní bankovní služby
 • b) Burzovní rozhodčí soud

15. Téma

 • a) Bezhotovostní platební styk
 • b) Exekuční řízení 

16. Téma

 • a) Operace na finančních trzích
 • b) Insolvenční řízení

17. Téma

 • a) Burzovní a mimoburzovní obchody
 • b) Zpracování  a ochrana osobních údajů

18. Téma

 • a) Obchodníci s cennými papíry
 • b) Veřejné zakázky

19. Téma

 • a) Pojišťovnictví
 • b) Ochrana spotřebitele


20. Téma 

 • a) Mezinárodní měnové a finanční instituce
 • b) Odpovědnost za škodu