Maturitní témata

Bankovnictví a kapitálový trh

1. Téma

 • Historie bankovnictví. Mezinárodní měnové a finanční instituce - MMF, Světová banka, Banka pro mezinárodní platby, Evropská banka, Evropská centrální banka

2. Téma

 • Peníze - definice, funkce, formy, měnové agregáty. Měna EU

3. Téma

 • Základní druhy bankovních obchodů (operací) - aktivní, pasivní, neutrální

4. Téma

 • Struktura bankovnictví - bankovní soustava, právní úprava bank. Obchodní banky - regulace obchodních bank, bankovní licence..., hospodaření obchodní banky.

5. Téma

 • Centrální banka - vývoj, funkce, nástroje

6. Téma

 • Tuzemský platební styk - bankovní účet, běžný účet. Provádění tuzemského platebního styku - hotovostní a bezhotovostní platební styk. Platební systémy a standardy mezibankovního platebního styku - CERTIS, principy a jeho fungování, IBAN.

7. Téma

 • Platební karty - vlastnosti, náležitosti, ochranné prvky, druhy, používání, zpracování transakcí. Elektronické bankovnictví, elektronické platební prostředky - výhody, nevýhody, vývoj, formy - homebanking, tel. bank., internetové bank.

8. Téma

 • Vkladové služby - úročení vkladů, pojištění vkladů, vkladní knížky, termínované vklady, stavební spoření, dluhopisy.

9. Téma

 • Úvěrové operace - úvěrové produkty, proces. Členění úvěrů - zákl. druhy úvěrů - kontokorentní, investiční, provozní, exportní, hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr, zajištění úvěrů

10. Téma

 • Cenné papíry, akcie, dluhopisy. Šeky - náležitosti, vystavování, používání. Směnky - operace se směnkami, cizí, vlastní směnka, náležitosti směnky, převod, eskont, aval.

11. Téma

 • Devizové operace - měnový kurz, směnárenské operace, spotové a termínové devizové operace, devizové rezervy, jednotná měna EU. Zahraniční platební styk - charakteristika, členění, dokumentární platby. Ostatní bankovní služby - faktoring, forfaiting, leasing.

12. Téma

 • Bezhotovostní platební styk - hladké platy, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, bankovní záruky.

13. Téma

 • Operace na finančních trzích - finanční trh, primární a sekundární trhy. Investování a investiční instrumenty

14. Téma

 • Burzovní a mimoburzovní obchody, derivátový trh.

15. Téma

 • Obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, podílové fondy, penzijní fondy

16. Téma

 • Pojišťovnictví - základní pojmy, druhy, rizika, komerční a povinné pojištění plnění, sociální a důchodové pojištění.

17. Téma

 • Zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů. Význam působnost a základní ustanovení zákona. Zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů.

18. Téma

 • Zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, vzn. Názvosloví, účel, postup a realizace veřejných zakázek.

19. Téma

 • Zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, vzn. Názvosloví, povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb, Česká obchodní inspekce, úkoly a veřejná správa.

20. Téma

 • Odpovědnost za škodu, zvláštní případy odpovědnosti za škodu. Příklady obecné a speciální odpovědnost, rozbory skutkových podstat zvláštní odpovědnosti.