Organizace školního roku

Školní rok 2021 - 2022

Září

 • 1. 9. 2021 - začátek školního roku, testování žáků na COVID-19
 • 1. 9. 2021 - 2. 9. 2021 - písemná společná část maturitních zkoušek na spádových školách (rozpis dle MŠMT)
 • 6. 9. 2021 - testování žáků na COVID-19
 • 9. 9. 2021 - testování žáků na COVID-19
 • 27. 9. 2021 - ředitelské volno pro žáky

Říjen

 • 8. 10. 2021 - stužkování žáků 2N20
 • 15. 10. 2021 - stužkování žáků 4C18
 • 15. 10 - 16. 10. 2021 - prezentace školy (Kulturní dům Jičín)
 • 25. 10. - 26. 10. 2021 - ředitelské volno pro žáky
 • 27. 10. - 29. 10. 2021 - podzimní prázdniny

Listopad

 • 15. 11. 2021 od 13.00 hodin - pedagogická rada

 • Setkání s rodiči online 1C21 - 22. 11. od 18.00 hodin
 • Setkání s rodiči online 2C20 - 23. 11. od 18.00 hodin
 • třídní učitelé ostatních tříd budou kontaktovat sami zákonné zástupce problémových žáků

Prosinec

 • 1. 12. 2021 - odevzdání přihlášky k maturitě (maturitní ročníky)
 • 3. 12. 2021 - maturitní ples školy (Kulturní dům Jičín) - odložen
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny

Leden

 • 10. 1. 2022 - 21. 1. 2022 zkouškové období pro denní studium

 • 3. 1. 2022 - 26. 1. 2022 zkouškové období pro dálkové studium
 • 26. 1. 2022 - odevzdání studijních průkazů dálkového i denního studia
 • 27. 1. 2022 - pedagogická rada

 • 31. 1. 2022 - vydání výpisů (vysvědčení) za 1. pololetí

Únor

 • 4. 2. 2022 - pololetní prázdniny
 • 21. 2. 2022 - 27. 2. 2022 - jarní prázdniny

Březen

 • 1. 3. 2022 - odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 30. 3. 2022 - do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročníky mimo pomaturitní studium)
 • 31. 3. 2022 - odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky)

Duben

 • 5. 4. 2022 - maturitní písemná práce z českého jazyka (10:30 - 12:30)
 • 7. 4. 2022 - maturitní písemná práce z anglického jazyka (12:15 - 13:45)
 • 5. 4. 2022 - pedagogická rada 13:00
 • setkání s rodiči
 • 12. 4. 2022 - 1. řádný termín přijímacích zkoušek
 • 13. 4. 2022 - 2. řádný termín přijímacích zkoušek
 • 14. 4. 2022 - velikonoční prázdniny
 • první řádný termín přijímacího řízení pro čtyřleté studium a nástavbu (pro přihlášky podané do 1. 3. 2020)
 • 19. 4. 2022 - 27. 4. 2022 zkouškové období maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 28. 4. 2022 do 10 hodin - odevzdání studijních průkazů maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 28. 4. 2022 ve 12.00 - pedagogická rada pro maturitní ročníky

Květen

 • 2. 5. 2022 - 3. 5. 2022 - MZ MAT, ČJ, AJ - didaktický test
 • 4. 5. 2022 do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (pomaturitní studium)
 • 13. 5. 2022 - maturitní ples školy
 • 23. 5. 2022 - 24. 6. 2022 - zkouškové období pro dálkové studium
 • 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022 - zkouškové období pro pomaturitní studium
 • 27. 5. 2022 - odevzdání studijních průkazů žáků pomaturitního studia
 • 25. 5. 2022 -  obhajoba praktické části maturitní zkoušky - 4C18, 2N20 - podrobný rozpis bude vyvěšen první týden v květnu)

Červen

 • 1. 6. 2022 - 7. 6. 2022 - ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů  (1. 6. - 4C18, 2. 6. a 3. 6. - 2N20, 6. 6.  - 1P21, 7. 6. - 4C18I a 3D19 - podrobný rozpis bude vyvěšen na konci května na nástěnce školy)
 • 13. 6. 2022  ve 14.00 hodin - předávání maturitních vysvědčení (Valdštějnská lodžie)
 • 13. 6. 2022 - 24. 6. 2022 - zkouškové období pro denní studium
 • 27. 6. 2022 - odevzdání studijních průkazů, pedagogická rada
 • 28. 6. 2022 - 29. 6. 2022 - ředitelské volno
 • 30. 6. 2022 - vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • 7. 7. od 9.00 hodin do 11.00 hodin - konzultační den vyučujících: Šulcová, Spousta, Jandová, Tahalová, Háková

Srpen

 • 9. 8. 2022 od 9.00 hodin do 11.00 hodin - konzultační den vyučujících Šulcová, Spousta, Pivrncová, Tahalová, Háková
 • 29. 8. 2022 - od 10.00 hodin komisionální zkoušky 
 • Konzultační hodiny Mgr. Štěchové jsou individuální na základě vzájemné domluvy.

Hlavní prázdniny od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.

Podzimní maturity: didaktické testy od 1. 9. 2022 do 6. 9. 2022, písemné práce 1. 9. 2022 od 9:30, ústní maturity 9. 9. 2022 od 9.00 hodin.

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2022.