Organizace školního roku

Školní rok 2021 - 2022

Září

 • 1. 9. 2021 - začátek školního roku, testování žáků na COVID-19
 • 1. 9. 2021 - 2. 9. 2021 - písemná společná část maturitních zkoušek na spádových školách (rozpis dle MŠMT)
 • 6. 9. 2021 - testování žáků na COVID-19
 • 9. 9. 2021 - testování žáků na COVID-19
 • 27. 9. 2021 - ředitelské volno pro žáky

Říjen

 • 8. 10. 2021 - stužkování žáků 2N20
 • 15. 10. 2021 - stužkování žáků 4C18
 • 15. 10 - 16. 10. 2021 - prezentace školy (Kulturní dům Jičín)
 • 25. 10. - 26. 10. 2021 - ředitelské volno pro žáky
 • 27. 10. - 29. 10. 2021 - podzimní prázdniny

Listopad

 • 15. 11. 2021  od 13.00 hodin - pedagogická rada

 • Setkání s rodiči online 1C21 - 22. 11. od 18.00 hodin
 • Setkání s rodiči online 2C20 - 23. 11. od 18.00 hodin
 • třídní učitelé ostatních tříd budou kontaktovat sami zákonné zástupce problémových žáků

Prosinec

 • 1. 12. 2021 - odevzdání přihlášky k maturitě (maturitní ročníky)
 • 3. 12. 2021 - maturitní ples školy (Kulturní dům Jičín) - odložen 
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny

Leden

 • 10. 1. 2022 - 26. 1. 2022 zkouškové období pro denní studium

 • 3. 1. 2022 - 26. 1. 2022 zkouškové období pro dálkové studium
 • 26. 1. 2022 - odevzdání studijních průkazů dálkového  i denního studia
 • 27. 1. 2022 - pedagogická rada

 • 31. 1. 2022 - vydání výpisů (vysvědčení) za 1. pololetí

Únor

 • 4. 2. 2022 - pololetní prázdniny
 • 21. 2. 2022 - 27. 2. 2022 - jarní prázdniny 

Březen

 • 1. 3. 2022 - odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 31. 3. 2022 - odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky)

Duben

 • 30. 3. 2022 - do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročníky mimo pomaturitní studium)
 • 5. 4. 2022 - pedagogická rada 
 •  setkání s rodiči 
 • 14. 4. 2022 - velikonoční prázdniny
 •  první řádný termín přijímacího řízení pro čtyřleté studium a nástavbu (pro přihlášky podané do 1. 3. 2020)
 • 16. 4. 2022 - 26. 4. 2022 zkouškové období maturantů  (mimo pomaturitní st.)
 • 27. 4. 2022 do 10 hodin - odevzdání studijních průkazů maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 27. 4. 2022  ve 12.00 - pedagogická rada pro maturitní ročníky 

Květen

 • 2. 5. 2022 - 5. 5. 2022 - MZ MAT, ČJ, AJ - didaktický test (upřesní MŠMT)
 • 4. 5. 2022 do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (pomaturitní studium)
 • 16. 5. 2022 - 20. 5. 2022 - MZ  - písemné maturitní práce
 • 23. 5. 2022 - 24. 6. 2022 - zkouškové období pro dálkové studium 
 • 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022 - zkouškové období pro pomaturitní studium 
 • 27. 5. 2022 - odevzdání studijních průkazů žáků pomaturitního studia
 • 26. 5. 2022- 31. 5. 2022 - obhajoba praktické části maturitní zkoušky  

Červen

 • 1. 6. 2022 - 10. 6. 2022 - ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů (podrobný rozpis bude vyvěšen na konci května na nástěnce školy)
 • 13. 6. 2022 - 24. 6. 2022 - zkouškové období pro denní studium 
 • 27. 6. 2022 - odevzdání studijních průkazů
 • 28. 6. 2022 - pedagogická rada
 • 30. 6. 2022 - vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • konzultační dny

Srpen

 • konzultační dny
 • 26. 8. 2022 a - 29. 8. 2022 - komisionální zkoušky - reparáty

Hlavní prázdniny od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2022.