Organizace školního roku 

Školní rok 2022-2023

Září

 • 1. 9. 2022 - Začátek školního roku
 • 1. 9. 2022 - 2. 9. 2022 - Písemná společná část maturitních zkoušek na spádových školách (rozpis dle MŠMT)
 • 8. 9. 2022 - Opravné maturitní zkoušky - CJL, AJ, P, PvP/ŘLZ, AK
 • 6. - 9. 9. 2022 -  Aktivity s dopravní tématikou v rámci JMP
 • 12. - 13. 2022 - Exkurze - Pivovar Nová Paka
 • 19. 9. 2022 - Exkurze Praha - Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna - třídy 3C20, 4C19, 2N21, 1P22
 • 20. 9. 2022 - Geologická expedice Ještěd
 • 23. 9. 2022 - Stužkovací večírek třídy 2N21
 • 30. 9. 2022 - Nácvik evakuace školy

Říjen

 • 3. 10. 2022 - Exkurze Praha - Kancelář prezidenta republiky, Senát - třídy C 21, N22, PS
 • 7. 10. 2022 - Stužkovací večírek třídy 4C19
 • 14. 10 - 15. 10. 2022 - Prezentace školy (Kulturní dům Jičín)
 • 24. 10. - 25. 10. 2022 - Ředitelské volno
 • 26. 10. - 27. 10. 2022 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Listopad

 • 4. 11. 2022 - Maturitní ples tříd C19, N21, DS
 • 14. 11. 2022 od 13.00 hodin - Pedagogická rada

 • 14. 11. 2022 - Setkání s rodiči online - 1C22 - 18.00 hodin

 • 14. 11. 2022 - Setkání s rodiči online - 2C21 - 19.00 hodin

 • 18. 11. 2022 - Ředitelské volno

Prosinec

 • 1. 12. 2021 - Odevzdání přihlášky k maturitě (maturitní ročníky)
 • 1. 12. 2022 - Odevzdání přihlášky k maturitě (maturitní ročníky)
 • 15. 12. 2022 - Zájezd Míšeň
 • 16. 12. 2022 - Florbalový turnaj 
 • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2022 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

 • 9. 1. 2023 - 20. 1. 2022 Zkouškové období pro denní studium i dálkové studium
 • 25. 1. 2023 - Odevzdání studijních průkazů dálkového i denního studia
 • 26. 1. 2023 - Beseda pra maturanty na Úřadu práce v Jičíně
 • 26. 1. 2023 - Pedagogická rada
 • 31. 1. 2023 - Vydání výpisů (vysvědčení) za 1. pololetí

Únor

 • 3. 2. 2023 - Pololetní prázdniny
 • 27. 2. 2023 - 3. 3. 2023 - Jarní prázdniny

Březen

 • 1. 3. 2023 - Odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 15. 3. 2023 - Fotbalový turnaj Lázně Bělohrad
 • 31. 3. 2023 - do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročníky mimo pomaturitní studium)
 • 31. 3. 2022 - Odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky)

Duben

 • 3. 4. 2023 - Maturitní písemná práce z českého jazyka (12:30 - 14:30)
 • 4. 4.  2023 - Maturitní písemná práce z anglického a německého jazyka (12:30 - 14:00)
 • 6. 4. 2023 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 11. 4. 2023 - Pedagogická rada 13:00 h
 • setkání s rodiči
 • 13. 4. 2023 - První termín přijímacích zkoušek (1. kolo)
 • 14. 4. 2023 - Druhý termín přijímacích zkoušek (1. kolo)
 • 20. 4. 2023 - 27. 4. 2023 Zkouškové období maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 27. 4. 2023do 10 hodin - Odevzdání studijních průkazů maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 27. 4. 2023 ve 12.00 h - Pedagogická rada pro maturitní ročníky

Květen

 • 2. 5. 2023 od 8.00 - Didaktický test z matematiky
 • 2. 5. 2023 od 13.00 - Didaktický test z anglického jazyka
 • 3. 5. 2023 od 8.00 - Didaktický test z českého jazyka
 • 4. 5. 2023 od 13.00 - Didaktický test z německého jazyka
 • 5. 5. 2023 do 16.00 hodin -  Odevzdání praktické části maturitní zkoušky (pomaturitní studium)
 • 16. 5. 2023 - Beseda s Policií ČR 
 • 18. 5. 2023 - okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
 • 23. 5. 2023 - Beseda s Policii ČR
 • 23. 5. 2023 - 24. 6. 2023 - Zkouškové období pro dálkové studium
 • 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 - Zkouškové období pro pomaturitní studium
 • 26. 5. 2023 - Odevzdání studijních průkazů žáků pomaturitního studia
 • 25.  - 26. 5. 2023 - Obhajoba praktické části maturitní zkoušky - 4C19, 2N21 - (podrobný rozpis bude vyvěšen první týden v květnu)
 • 29. 5. 2023 - Celoškolní výlet - Návštěva Národního muzea Praha

Červen

 • 1. 6. 2023 - 7. 6. 2023 - Ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů (podrobný rozpis bude vyvěšen na konci května na nástěnce školy)
 • 12. 6. 2023 v 16:00 hodin - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Valdštejnská lodžie ve Valdicích)
 • 12. 6. 2023 - 23. 6. 2023 - Zkouškové období pro denní studium
 • 26. 6. 2023 - Odevzdání studijních průkazů, pedagogická rada
 • 27. 6. 2023 - Nultá hodina autoškoly
 • 28. 6. - 29. 6. 2023 - Ředitelské volno pro žáky
 • 30. 6. 2023 - Vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • Konzultační dny vyučujících jsou uvedeny v tabulce 

Srpen

 • Konzultační den vyučujících jsou uvedeny v tabulce
 • 30. 8. 2023 - od 9:30 hodin - Komisionální zkouškyHlavní prázdniny od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Nový školní rok začíná v 4. 9. 2023.