Dopravní soutěž mladých cyklistů  dne 20. května 2019

10.05.2019

Vyhlašovatel soutěže:

  • Ministerstvo dopravy ČR - BESIP
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Policejní prezidium Policie České republiky
  • Český červený kříž
  • Ústřední automotoklub ČR
  • Autoklub České republiky

Pořadatel:

  • SPoŠkA, s.r.o. Jičín
  • Policie ČR Jičín
  • Městská policie Jičín
  • MěÚ Jičín - odbor dopravy

Rozpis disciplín

Soutěž je organizována podle "Propozic a pokynů k organizaci DSMC. S podrobným popisem jednotlivých soutěžních disciplín se můžete seznámit na www.ibesip.cz v oddíle dopravní soutěž - propozice a pokyny k organizaci 2019.

Soutěžní disciplíny:

· Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část - test.

· Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část - jízda po DDH.

· Jízda zručnosti na kole - 9 překážek (kolejnice, osmička slalom mezi brankami, přenesení pohárku s vodou, šikmé prkno, koridor, slalom s nestejně vzdálenými kužely, složený koridor, slalom s tyčkami

· Zásady poskytování první pomoci - praktická část (zabezpečení místa nehody, masivní krvácení, bezvědomí - dýchá/nedýchá, úraz hlavy, zlomenina předloktí, zaklíněný předmět v ráně, mdloba

Podmínky účasti

I. kategorie:

čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) žáci 4. a 5. tříd ve věku 10-12 let dosažených v letošním kalendářním roce

II. kategorie:

čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) - žáci 6. - 9. tříd ve věku 12-16 let dosažených v letošním kalendářním roce.

Soutěžící ve věku 12 let nesmí v daném roce startovat v obou kategoriích.

Předepsaný úbor

Sportovní oblečení včetně obuvi (doporučuje se, kalhoty pod kolena, triko kryjící lokty), při absolvování soutěžních disciplín "Jízda na DDH" a "Jízda zručnosti" použít vlastní ochrannou cyklistickou přilbu. Jízdní kola a jejich případnou úpravu zajistí pořadatel. Po celou dobu soutěže soutěžící musí mít na oblečení umístěné zřetelně obdržené startovací číslo Cenné a osobní věci si účastníci soutěže zabezpečí prostřednictvím svého pedagogického dozoru.

Přihlášky

Nominaci soutěžících, včetně pedagogického doprovodu vyplňte čitelně a zašlete nejpozději do 13. 5. 2019 na adresu školy. V případě zaslání přihlášky emailem, předloží pedagogický doprovod originál nominace s potvrzením školy při prezenci.

Družstvo doprovází pedagogický pracovník, který po celou dobu trvání soutěže zodpovídá za bezpečnost všech členů družstva a garantuje včasný příchod k plnění jednotlivých disciplín. Náhradníci se soutěže nezúčastňují.

Organizační podmínky

Doprava: Doprava soutěžících a pedagogického doprovodu je individuální. Cestovné bude proplaceno po předložení jízdenek.

Stravování: Občerstvení všech účastníků soutěže je zajištěno a hrazeno.

Ceny: Věcné ceny za první tři místa v každé kategorii a diplomy pro všechna zúčastněná družstva poskytuje Ministerstvo dopravy ČR- BESIP.

Vítěz postupuje do krajského finále.

INFORMACE k organizačnímu zabezpečení soutěže podá: Jana Chrtková, 493 535 618